Sprache
Türkçe


Zusammenfassung
Doçentlik Ünvanını alırken Frankfurt Üniversitesinde yaptığı teşekkür konuşması (bir dostunun anlatımından...)

Ihr web-browser hat kein PDF-plugin.

Herunterladen